"המעשה של בורג צריך להדליק אור אדום למדינה"
זהבי עצבני