"כשאני רואה שמכים מפגינים, זה מבהיל אותי"
זהבי עצבני