אימה של לימור לבנת עוברת לשומרון
ינון מגל ובן כספית