"כדאי להסתכל על עמלם של רוב נוער הגבעות"
אראל סג"ל