ינון מהלל את נתניהו, והשיחה הופכת לעימות
ינון מגל ובן כספית