יששכרוף לסג"ל: "לא חושב שרה"מ שה תמים כמוך"
אראל סג"ל