"לח"כים מהמגזר הערבי חשוב שהתושבים שלהם יהיו מסוכסכים"
גיא פלג