המאזין לגיא פלג: "אני חרד לבריאותך. חיסון עשית?"
גיא פלג