"למה אתה מזלזל בראש הממשלה כל הזמן?"
פרופ' יורם לס