"פרופ' לס, המילים שלך יוצרות פילוג בעם"
פרופ' יורם לס