"רבותיי בטלוויזיה, אתם מענים את הלקוחות"
זהבי עצבני