"זריקות האבנים - זה הטרור האמתי"
בן כספית ואריה אלדד