"להפוך כל פנייה של דובר לבקשת סיקור - גרוטסקי"
אראל סג"ל