"למה מקום המדינה יושבים בבג"ץ רק אשכנזים?"
זהבי עצבני