"לא ייתכן רב חובל עם עוד רבי חובלים באותה אונייה"
זהבי עצבני