"אין אכיפה בחינוך החרדי בגלל שיקולים פוליטיים"
זהבי עצבני