פלג: "אנחנו יכולים לתת את מבטחנו בבית המשפט"
גיא פלג