"אנשי הצבא שנמצאים ברשימה - אינם יודעים מכך"
אראל סג"ל