"השיקול המכריע בעת הזאת - הוא בריאות הציבור"
גיא פלג