"נתניהו לא סופר את הספרדים, הוא מנצל אותם"
רוני דניאל