"ההפצצות של ישראל משמעותיות ופוגעות ממש"
רוני דניאל