"לא בטוחה שיעלון הוא זה שיפגע בלפיד"
ינון מגל ובן כספית