פז: "הוציאו מתחת לאדמה כתב אישום מנופח כדי להגיד שאני מסוכנת"
אראל סג"ל