"לנהוג כך כלפי מי שמאוד נאמנים למדינה?"
זהבי עצבני