המאזין לזהבי: בדיוק שפרופ' לס עזב את התחנה, פתחת עליו את הפה
זהבי עצבני