לחם המריבה: האם נוכל להכניס לבית החולים חמץ בפסח?
בן כספית ואריה אלדד