"לראשונה האלימות הזו מופנת כלפי קצינים"
בן כספית ואריה אלדד