"חייבים אישור מהיועמ"ש לחקירה בעניין רה"מ"
אראל סג"ל