המאזינה העיוורת מתרגשת מהאפשרות שתשוב לראות
זהבי עצבני