קרנית מלאכותית עשויה להחזיר ראייה לעיוורים
זהבי עצבני