"מחנה 'ביבי אמר' זה מחנה עם בעייתיות לא פשוטה"
ינון מגל ובן כספית