"הגענו למצב הזה בגלל פופוליזם, התחלואה תעלה"
ינון מגל ובן כספית