"לא זוכר הרבה שנים, שר לביטחון פנים שמגיע לשטח עצמו"
אראל סג"ל