"למה הוא צריך לפרוש? כדי לתת לשלטון הרשע לנצח?"
גיא פלג