15 שנה לפטירתו של הרב יצחק כדורי
ינון מגל ובן כספית