"להציג שקרים זה לא יפה, אבל אין חוק נגד זה"
אראל סג"ל