נגיף קורונה מתפשט, והעולם החרדי כמנהגו נוהג
איפה הכסף