"התקרבותו של נתניהו לערבים היא בלוף ורמייה"
בן כספית ואריה אלדד