"היקף התקיפות היה מאוד משמעותי"
בן כספית ואריה אלדד