"היום יש ציבור ציוני דתי שאין לו בית"
ניסים משעל וגיא פלג