משעל: "אי אפשר לעבוד על הציבור הערבי כל הזמן"
ניסים משעל וגיא פלג