"למה שאזרחי ישראל הערבים לא יעשו שירות לאומי?"
רוני דניאל