"הרשימה המשותפת עושה רע למצביעים הערבים"
רוני דניאל