"אשמח שברק יהיה בראש העבודה - ויפרק אותה"
ניסים משעל