הוחמר עונשו של רונן ביטי ל־20 חודשי מאסר
בן כספית ואריה אלדד