"לא חושב שצריך לפתוח את מוסדות לימודי התורה"
ינון מגל ובן כספית