"בתיה"ח ועובדיהם לא מסוגלים לנשום יותר"
זהבי עצבני