"מהרגע הראשון אמרתי שצריך אכיפה דיפרנציאלית"
בן כספית ואריה אלדד