"אנחנו עיר מאוד נגועה עם כמות עצומה של חולים"
איפה הכסף