"בתי החולים צריכים להכאיב למשרד הבריאות איפה שהם יודעים"
בן כספית ואריה אלדד